EU:n tietosuojauudistuksen mukainen asiakastietorekisteriseloste

Salir Ateljee Oy (Y-tunnus 3185395-4)
Fensalir
Ääniateljee

Rekisteriselosteessa käsiteltävät kohdat:


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
2. Rekisteröidyt eli asiakkaat
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
4. Käsiteltävät henkilötiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
7. Henkilötietojen vastaanottajat
8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
9. Henkilötietojen säilytysaika
10. Jäsenen oikeudet
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
12. Yhteydenotot
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: Salir Ateljee Oy: Fensalir ja Ääniateljee


Osoite: Peltokierrontie 6 A, 04330 Lahela


Sähköposti: salla.valkeapaa@gmail.com


Yhteyshenkilö: Salla Valkeapää 044 5382 286
2. Rekisteröidyt eli asiakkaat


Jokainen rekisterinpitäjän mitä tahansa palveluita ostanut/ilmaistuotteita tilannut/palveluista sähköisesti kysynyt on asiakas.


3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus


Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja asiakkailta palveluiden, laskutuksen, markkinoinnin, ajanvarauksen sekä tiedottamisen vuoksi.

Laulunopetusasiakkaistani pidän tarvittaessa opetuspäiväkirjaa puhelimeni sovelluksella. Päiväkirjan tarkoitus on pitää yllä tietoja asiakkaan kehityksestä lauluopinnoissa.


4. Käsiteltävät henkilötiedot


Henkilötietoja kerätään asiakkailta sen mukaan, tilaavatko he palveluita vai tilaavatko he ilmaistuotteita/tiedustelevat palveluista.

Palveluntilaajilta kysytään seuraavat tiedot laskutusta ja mahdollista toisen yrityksen hoitamaa perintää varten Holvi-verkkokaupan, Kotisivukoneen perustietolomakkeen, ilmoittautumislomakkeen tai sopimuslomakkeen (doulapalvelut) kautta:


1. Etu- ja sukunimi


2. Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka


3. Sähköpostiosoite


4. Puhelinnumero


Ilmaistuotteiden tilaajilta tai palveluista tiedustelevilta kerätään seuraavat tiedot automaattisesti heidän ottaessa yhteyttä sähköpostitse/yhteydenottolomakkeella/puhelimella:


1. Etu- ja sukunimi


2. Sähköpostiosoite


3. Puhelinnumero (ei kysytä ilmaistuotteiden tilaajilta)


Asiakkaiden puhelinnumerot ovat myös rekisterinpitäjän puhelimella, joka on suojattu kuusinumeroisella pin-koodilla ja/tai rekisterinpitäjän sormenjäljellä.

Opetuspäiväkirjaan ja -kalenteriin merkitään ainoastaan asiakkaan etunimi sekä päivämäärät, jolloin hän on käynyt tunneilla. Asiakas allekirjoittaa päivämäärät kalenteriin tunnilla käymisen todisteeksi. Korona-aikana allekirjoituksia ei oteta.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa käyttämälleen OP-kevytyrittäjäpalvelulle laskutettavan asiakkaan nimen ja
sähköpostiosoitteen.

Asiakas antaa Holvi-verkkokauppaan itse omat tietonsa, mikäli haluaa ostaa palvelut sieltä.

Yhteydenottolomakkeella tiedustelevat, ilmaistuotteita tilaavat ja palveluita ostavat asiakkaat liitetään automaattisesti sähköpostilistalle, jonka mukana asiakas saa erityisiä kampanjatarjouksia sekä uutisia ja vinkkejä suoraan sähköpostiinsa. Sähköpostilistalta pääsee pois pyytämällä/myöhemmässä vaiheessa automaattisesti klikkaamalla (Zenler).


5. Säännönmukaiset tietolähteet


Jäsenrekisteriin talletettavat tiedot saadaan ainoastaan asiakkaalta itseltään. Palveluita ostavan asiakkaan perustiedot tarkistetaan aina uuden palvelupaketin sopimuksentekovaiheessa tarvittaessa.6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva


Digitaalisesti kerätyt henkilötiedot on kerätty Googlen gmail-palveluun salasanan (väh. 8 merkkiä, väh. kolmea erilaista merkkityyppiä) taakse. Sähköpostit ja puhelinnumerot löytyvät gmail-palvelun yhteystietolistalta.

Postiosoitetiedot löytyvät ainoastaan gmail-sähköpostista salasanan (väh. 8 merkkiä, väh. kolmea erilaista merkkityyppiä), Kotisivukoneen lomakkeelta sekä nettiajanvarauspalvelusta (Vello/Slotti), mikäli asiakas on itse varannut sen kautta palveluja.

OP-kevytyrittäjä –palvelusta salasanan (väh. 8 merkkiä, väh. kolmea erilaista merkkityyppiä) takaa.

Rekisterinpitäjä käyttää maksujen perinnässä Suomen perintätoimiston palveluita. Asiakkaan laskun mennessä perintään rekisterinpitäjä ilmoittaa Suomen perintätoimistolle etu- ja sukunimen, postiosoitteen, postinumeron ja postitoimipaikan.

Kaikki aikaisemmat kirjalliset henkilötiedot rekisterinpitäjä on hävittänyt 25.5.2018 mennessä. 25.5.2018 alkaen henkilötietoja kerätään ainoastaan digitaalisesti.

Google, Kotisivukone, OP-kevytyrittäjä, Holvi sekä Suomen perintätoimisto ja nettiajanvarauspalvelut (Vello/Slotti) noudattavat omalta osaltaan tietosuoja-asetusta.

Rekisterinpitäjän työssä käyttämä tietokone on myös suojattu salasanalla (väh. 8 merkkiä, vähintään kolmea erilaista merkkityyppiä).

Opetuspäiväkirja on rekisterinpitäjän puhelimella kuusinumeroisen tunnusluvun ja rekisterinpitäjän oman sormenjäljen alla. Rekisterinpitäjä pitää huolen siitä, ettei päiväkirjan tietoja näy ulkopuolisille. Vanhat opetuspäiväkirjat rekisterinpitäjä on hävittänyt.


7. Henkilötietojen vastaanottajat


Henkilötietoja luovutetaan:

Googlen gmail –palvelulle jäsenrekisterin ylläpitämiseksi salasanan takana

OP-kevytyrittäjä –palvelulle laskutusta ja kirjanpitoa varten

Suomen perintätoimistolle ainoastaan tarvittaessa maksujen perintää varten

Holvi-verkkokaupalle asiakkaan toimesta, mikäli hän haluaa ostaa palveluja tai tuotteita verkkokaupasta

Zenlerille (tulossa käyttöön) automatisoitua sähköpostilistaa varten.

Slotti tai Vello -nettiajanvarausjärjestelmälle, jos asiakas ei ole itse sitä ennen antanut järjestelmään tietojaan.


8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Googlen gmail –sähköpostipalvelu toimii maailmanlaajuisesti.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
toteuttamiseksi. Googlen oma tietosuoja: https://policies.google.com/privacy?hl=fi


9. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaan tiedot pysyvät henkilötietorekisterissä niin kauan, kunnes asiakas itse pyytää tietojen poistamista.

Kirjanpito ja tilitapahtumat säilytetään lainsäädännön määrittelemä vähimmäisaika.


10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tiedotteiden ja markkinoinnin lähetykseen.

Lisäksi asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: • -saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  -saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän
  käsittelemät henkilötiedot;
  -vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
  täydentämistä;
  -vaatia henkilötietojensa poistamista;
  -saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
  toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse
  toimittanut kyseiset henkilötiedot rekisterinpitäjälle (Salla Valkeapää Tmi)
  -vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Salla Valkeapää Tmi voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Salla Valkeapää Tmi voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse salla.valkeapaa@gmail.com. Rekisteröity
voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Salir Ateljee Oy / Salla Valkeapää

Peltokierrontie 6 A

04330 Lahela13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.2.2021.


Riitatilanteet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.